Formulieren

Wedstrijdformulier:

Het wedstrijdformulier is via Biljartpoint te downloaden:

a. Login bij Biljartpoint en dan zie je op in het midden op de regel onder biljartpoint Wedstr.form. Print het uit en neem mee naar de te spelen wedstrijd. Daarna bijv. thuis Biljartpoint invullen.

b. Zie daarnaast de beschrijving op pagina 18 van het Jaarboek. Het Jaarboek is (in pdf) ook te vinden op deze site, nl. onder de pagina ARCHIEF